Pohjola-Nordens förbundsmöte flyttas till den 16.5.2018 i Helsingfors

Förbundsmötet flyttas till den 16.5. i Helsingfors. I samband med mötet ordnas också ett seminarium.

På grund av att förbundets ordförande utnämnts till minister, har förbundets styrelse beslutat att ändra datum och ort för förbundsmötet 2018. Förbundsmötet flyttas så att valberedningen ska hinna ta fram förslag till en ny förbundsordförande.

Pohjola-Nordens förbundsmöte 2018 hålls således i Helsingfors onsdagen 16.5.2018 och inte i Torneå.

På mötet väljs en ny förbundsordförande fram till nästa förbundsmöte 2019, då en ny förbundsstyrelse och -presidium väljs.  I samband med förbundsmötet arrangerar vi ett seminarium för mötesdeltagarna.

Den officiella förbundsmöteskallelsen och seminarieinbjudan samt övrig information skickas till medlemsföreningarna under vecka 15.

Förbundsmötet 2019 ordnas i Torneå.

 Vi beklagar de eventuella specialarrangemang som ändringen förorsakar. Ifall ni redan har köpt biljetter till Torneå som inte kan ändras eller avbokas, kan ni söka kostnadsersättning för de avgifter ni lagt ut. De maskinskrivna och fritt formulerade ansökningarna för kostnadsersättning med kvitton (skannade eller en skarp bild räcker) kan skickas till Marika (jasenpalvelut@pohjola-norden.fi).