Administration

Förbundsstyrelsen 2023-2025

 

Ordförande
Kim Berg

Vice ordförande
Christel Liljeström

Vice ordförande
Mikael Kirkko-Jaakkola

Styrelses medlemmar och ersättare
Hanna-Leena Ainonen (Marja Kynsijärvi)
Paula Mikkola (Pertti Ruokanen)
Britta Wiander (Riitta Mäkinen)
Niklas Ollila (Théo Silnicki Kettunen)
Pertti Kinnunen (Ulla Gahmberg)
Johan Strang (Maria Häggman)
Susanne Öksnevad (Matti Erävala)
Leena Lusa (Arto Vuollet)
Siiri Turunen (Hannaneh Mahmoudian) – PNU

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)
Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Susanne Öksnevad)
Östra Finland
Centrala Finland (ordf Maritta Könönen, vice Leena Lusa)
Österbotten (ordf Pertti Kinnunen, vice Hedvig Grannas-Honkanen)
Sydvästra Finland (ordf Britta Wiander)
Norra Finland (ordf Paula Mikkola)

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

 

Nedan finns förbundets verksamhetsplaner, -berättelser och stadgar.

Förbundets stadgar (pdf)