Webbguide Från snack till verkstad

Från snack till verkstad är en strategisk guide med inspiration, idéer och exempel på hur offentliga verksamheter kan få mötesplatser för återbruk, reparationer och hållbar konsumtion att fungera.

Ladda ner webbguiden >>

Folkverkstan 2020-2022

Målet med projektet Folkverkstan (02/2020–09/2022) har varit att skapa mötesplatser där medborgarna kan reparera sina vardagliga bruksvaror på gör-det-själv-principen. Projektet anknöt till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, särskilt mål 12: hållbar konsumtion. Olika varianter av reparationsarrangemang och folkbildningsmoment piloterades i projektet. Dessa omfattade till exempel föreläsningar med anknytning till hållbar utveckling, undervisningshelheter riktade till skolbarn samt cykel- och textilreparationsverkstäder där deltagarna fick reparera och laga sina egna saker. 

Reparationsverkstäder anordnades i Uleåborg, Haparanda, Boden och Luleå. Samarbetspartners i Finland var Uleåborgs invånarföreningar, Uleåborgs stadsbibliotek och Uleåborgs stads utbildnings- och kulturavdelning. I Sverige var samarbetspartners Försvarsmuseum Boden, Luleå bibliotektjänst och Haparanda stad. Workshoparna genomfördes i samarbete med Uleåborgs universitet och Studiefrämjandet Norrbotten. Föreningen Norden Norrbotten ansvarade för projektet tillsammans med Pohjola-Norden.  

Resultatet av projektet var en webbguide Från snack till verkstad med inspiration, idéer och exempel på hur man kan få mötesplatser för återbruk, reparationer och hållbar konsumtion att fungera. Guiden vänder sig till kommuner, företag och tredje sektorns aktörer som strävar efter att främja hållbar konsumtion. 

Projektet drevs av Föreningen Norden Norrbotten tillsammans med Pohjola-Norden, i samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt Studiefrämjandet Norrbotten och Oulu-opisto. 
 
Projektet finansieras av EU-fonden Interreg Nord, Region Norrbotten, Lapplands förbund,  Nordkalottrådet, Pohjola-Norden, Uleåborgs stad, Luleå kommun, Bodens kommun och Haparanda stad. 

Mer om projektet: 

https://www.interregnord.com/manadens-projekt-folkverkstan/

https://www.interregnord.com/fi/kuukauden-hanke-folkverkstan/

https://issuu.com/pohjolanorden/docs/pohjola_norden_1_2022-web/32