Verksamhet

Pohjola-Norden är en medborgarorganisation i Finland, vars huvudsakliga uppgift är nordiskt samarbete och göra Norden känt i Finland. Tillsammans med de övriga nordiska Norden-föreningarna erbjuder Pohjola-Norden en möjlighet för personer bosatta i Finland att verka och växelverka nordiskt.

Pohjola-Nordens förbundskansli är beläget i Helsingfors och ansvarar för den landsomfattande och samnordiska verksamheten, såsom förbundsmöten, olika seminarier, intressebevakning, nordiska projekt, skolresor och -stipendier, Pohjola-Norden-tidningen och medlemsregistret. Pohjola-Nordens sex regioner och cirka 80 lokalföreningar  ansvarar för den regionala och lokala verksamheten.