Språkkurser


Kurser i nordiska språk arrangeras i Finland av olika instanser. Det finns kurser för både nybörjare och längre avancerade.

Pohjola-Norden arrangerar språkkurser endast för gymnasister. Mera information här
 

Öppna högskolor

De öppna högskolorna ordnar kurser i danska, isländska, norska och svenska. Kursutbudet varierar från högskola till högskola. Vissa högskolor har även sommarkurser. En förteckning över öppna högskolor finns på Studieinfo.
 

Medborgar- och arbetarinstitut

Medborgar- och arbetarinstituten erbjuder allmänbildande utbildning i s.g.s. varje kommun i Finland. Vissa institut har förutom kurser i svenska även kurser i danska och norska på sitt program.

Helsingfors Arbis
Helsingin työväenopisto
Esbo Arbis
Espoon työväenopisto
Tampereen seudun työväenopisto
Vantaan aikuisopisto
Turun suomenkielinen työväenopisto
Åbo svenska arbetarinstitut
Oulu-opisto
Jyväskylän kansalaisopisto
Kuopion kansalaisopisto
Vasa medborgarinstitut Alma
Revontuli-opisto (Lappland)
 

Folkhögskolor

Även många folkhögskolor arrangerar kurser i svenska antingen som kortkurser eller som studiehelheter som pågår ett helt år. Folkhögskolorna finns på www.folkhogskolor.fi.
 

Övriga institutioner

Axxell Utbildning 
www.axxell.fi

Yrkesakademin i Österbotten (svenska)
www.yrkesakademin.fi

Högskolan på Åland (svenska)
www.ha.ax

Sommargymnasiet Kesälukios språkbad
http://www.kesalukio.fi

(Bild: Johannes Jansson/norden.org)