Nordjobb

Nordjobb är ett suveränt sätt för ungdomar att bekanta sig med Norden. Programmet siktar på att förbättra mobiliteten hos ung arbetskraft samt öka kunskapen i nordiska språk och nordisk kultur i Norden. 18-30-åringar som är fast bosatta i Norden kan söka jobb i ett annat nordiskt land eller självstyrande område via Nordjobb.

Att söka nordjobb förutsätter inte tidigare arbetserfarenhet eller yrkesutbildning, även om dessa är till fördel för den som ansöker.

För arbetet får man lagstadgad lön. För alla som får jobb ordnas lägenhet och mångsidigt gemensamt fritidsprogram.

Nordjobbprogrammet förvaltas av de nationella Norden-föreningarna och i Finland ansvarar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund för verksamheten. 

Ansökningsblankett och anvisningar:
www.nordjobb.org