Om oss

Pohjola-Norden rf grundades 1924 och är Finlands enda medborgarorganisation vars uppgift är att främja nordiskt samarbete och att göra Norden känt i Finland. Pohjola-Norden finansieras bland annat av undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Nordiska ministerrådet samt privata fonder och stiftelser. Pohjola-Norden är politiskt och religiöst obunden.

Pohjola-Nordens förbundskansli ansvarar för nationell och samnordisk verksamhet som intressebevakning, evenemang och projekt, skolsamarbete och stipendier. Förbundet ger två gånger per år ut tidningen Pohjola-Norden. Dessutom upprätthåller förbundet medlemsregistret och erbjuder sina medlemsföreningar olika tjänster och fortbildningar.

Pohjola-Nordens cirka 70 lokalföreningar indelade i sex regioner ansvarar för den regionala och lokala verksamheten. Pohjola-Norden rf och dess medlemsföreningar har 4 500 medlemmar, varav cirka 4 200 är personmedlemmar och cirka 300 är skolor, bibliotek och organisationer.