Om oss


Pohjola-Nordens främsta uppgift är att främja nordiskt samarbete och göra Norden känt i Finland.

Pohjola-Norden, som grundades 1924, är den enda medborgarorganisationen i Finland, vars huvudsakliga uppgift är nordiskt samarbete. Tillsammans med de övriga nordiska Norden-föreningarna erbjuder Pohjola-Norden en möjlighet för personer bosatta i Finland att verka och växelverka nordiskt på många olika nivåer och sätt.

 

  • Som medborgarorganisation erbjuder Pohjola-Norden sina medlemmar mångsidig nordisk verksamhet och främjar medborgares och organisationers samarbete i Norden.
  • Som intressebevakningsorganisation genererar Pohjola-Norden en aktiv samhällsdebatt, påverkar myndigheter och beslutsfattare samt utmanar olika aktörer att ta den vanlige nordiska medborgarens synvinkeln i beaktande vid behandling av ärenden.
  • Som sakkunnigorganisation ökar Pohjola-Norden kunskapen om Norden och de nordiska länderna samt upprätthåller nordiska kontaktnät.
  • Som serviceorganisation arrangerar Pohjola-Norden seminarier, evenemang och möten, stöder det nordiska i skolorna samt förmedlar information om de nordiska länderna och det nordiska samarbetet.

 

Pohjola-Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation. Pohjola-Nordens förbundskansli är beläget i Helsingfors och ansvarar för den landsomfattande och samnordiska verksamheten, såsom förbundsmöten, olika seminarier, intressebevakning, nordiska projekt, skolresor och -stipendier, Pohjola-Norden-tidningen och medlemsregistret. Pohjola-Nordens sex regioner och ca 100 föreningar  ansvarar för den regionala och lokala verksamheten.

Linkki yhteystiedot-sivulle
Linkki hallintosivulle
Linkki Logo-sivulle