Arkiv

Ansökningstiden för verksamhetsstöd pågår!

Ansökningstiden är 9.11-4.12.2020.

Utlåtande av Pohjola-Nordens förbundsmöte 16.10.2020

Vi behöver mera – inte mindre – nordiskt samarbete i coronatider

Pohjola-Norden valde en andra vice ordförande

Förutom valet av andra vice ordförande gjordes andra ändringar i styrelsen vid förbundsmötet den 16 oktober 2020.

Förbundsmöte 16.10.2020

Anmälning till förbundsmöte. Ort: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Kuopio.

Skapa gemensam nordisk beredskap mot internationella hälsohot

Pohjola-Nordens förbundsstyrelse Resolution 1.7.2020

Vinnarna i Vår stad Helsingfors -skoltävlingen

Pohjola-Norden i Helsingfors ordnade Vår Stad Helsingfors -skoltävlingen i nordisk anda under terminen 2019-2020.

Sommarens läger och kurser har inställts

Lägret i Hillerød och språkkurserna för gymnasister i Saltvik och Framnäs inställts.