Arkiv

Skapa gemensam nordisk beredskap mot internationella hälsohot

Pohjola-Nordens förbundsstyrelse Resolution 1.7.2020

Vinnarna i Vår stad Helsingfors -skoltävlingen

Pohjola-Norden i Helsingfors ordnade Vår Stad Helsingfors -skoltävlingen i nordisk anda under terminen 2019-2020.

Sommarens läger och kurser har inställts

Lägret i Hillerød och språkkurserna för gymnasister i Saltvik och Framnäs inställts.

Nyhetsbrev

Till Pohjola-Nordens medlemmar och medlemsföreningar

Nordiskt sommarläger i Hillerød inställt

Årets sommarläger är inställt.

Flaggning på Nordens dag

Pressmeddelande, får publiceras genast