Arkiv

FÖRBUNDSMÖTE I TORNEÅ 4.-5.5.2019

Pohjola-Nordens föreningar samt samverkande medlemmar uppmanas härmed utse representanter till Pohjola-Nordens förbundsmöte, som hålls 4–5.5.2019 kl. 10 på Aine konstmuseum i Torneå.

Månadsbrev 3/2019

Aprils månadsbrev har nu publicerats och kan läsas här.

Paula Lehtomäki tillträdde som Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Måndagen den 18 mars tillträdde Paula Lehtomäki som Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Månadsbrev 6.3.2019

Soliga hälsningar från Pohjola Nordens kontor. Vårt vårprogram är väldigt omfattande vilket ni kommer att se när ni läser igenom årets andra månadsbrev. I programmet finns såväl de traditionella nordiska gästabuden, kultur samt diskussioner om den kommande rikdagsvalen. 

Nordisk vinterdag 9.2.2019

Kom och njut av vinterdagen på nordiskt vis! I Tölö öppnas Nordens Hus för en dag med vintrigt program för hela familjen både inom- och utomhus!

MÅNADSBREV 4.2.2019

Månadsbrevet består av kommande evenemang och aktuella nyheter.

Info Norden söker en projektledare

Info Norden söker en projektledare i Finland fr.o.m. 1.4. Ansökningar senast 8.2.

Sök nordisk lärarstipendium

Sök nordisk lärarstipendium senast 31.3.2019.

ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik med övningar i internordisk språkförståelse för läraren och lärarstuderanden.