Arkiv

Nyhetsbrev

Till Pohjola-Nordens medlemmar och medlemsföreningar

Nordiskt sommarläger i Hillerød

Årets sommarläger för nordiska unga i åldern 11-14 ordnas 29.6.-4.7.2020.

Flaggning på Nordens dag

Pressmeddelande, får publiceras genast

Verksamhetsstöd 2020

Ansökningstiden för verksamhetsstöd har börjat.

Årets nordist 2019

Karin Ihalainen valdes till Södra Finlands Årets nordist.

Nordiska julsånger

Kören Kumpulan kuoro håller julkonserter 4 och 8.12 i Helsingfors.

Kampanjen #DadOnBoard

Pappor peppar pappor i ny nordisk kampanj.

Vinnarna 2019

Nordiska rådets priser delades ut i Stockholm.