Arkiv

Pressmeddelande 15.3.2021

Pohjola Norden initierar en oberoende specialrevision

Flaggning på Nordens dag 23.3.

Pressmeddelande, får publiceras genast

Gemensamt nordiskt vaccinationsprogram nästa steg?

"De nordiska länderna är en välmående region med enormt kunnande, traditioner och förmåga att lösa problem."

Utvecklandet av samernas rättigheter ännu på hälft

Den samiska nationaldagen firas den 6 februari.

Ansökningstiden för verksamhetsstöd pågår!

Ansökningstiden är 9.11-4.12.2020.

Utlåtande av Pohjola-Nordens förbundsmöte 16.10.2020

Vi behöver mera – inte mindre – nordiskt samarbete i coronatider

Pohjola-Norden valde en andra vice ordförande

Förutom valet av andra vice ordförande gjordes andra ändringar i styrelsen vid förbundsmötet den 16 oktober 2020.

Förbundsmöte 16.10.2020

Anmälning till förbundsmöte. Ort: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Kuopio.