Arkiv

Material av förbundsmöte 2019

Här kan läsas material av förbundsmöte.

FÖRBUNDSMÖTE I TORNEÅ 4.-5.5.2019

Pohjola-Nordens föreningar samt samverkande medlemmar uppmanas härmed utse representanter till Pohjola-Nordens förbundsmöte, som hålls 4–5.5.2019 kl. 10 på Aine konstmuseum i Torneå.

Månadsbrev 3/2019

Aprils månadsbrev har nu publicerats och kan läsas här.

Paula Lehtomäki tillträdde som Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Måndagen den 18 mars tillträdde Paula Lehtomäki som Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Månadsbrev 6.3.2019

Soliga hälsningar från Pohjola Nordens kontor. Vårt vårprogram är väldigt omfattande vilket ni kommer att se när ni läser igenom årets andra månadsbrev. I programmet finns såväl de traditionella nordiska gästabuden, kultur samt diskussioner om den kommande rikdagsvalen.