Kontaktuppgifter för Pohjola-Nordens kansli

 

Öppettider vardagar kl. 9-12 och 13-16.

Telefon: (09) 4542 080
E-post: pn@pohjola-norden.fi
Adress: Fredriksgatan 61 A 11 (3. vån.), 00100 Helsingfors
 

Informationstjästen Hallå Norden 

Tjänsten hjälper med frågor som gäller mobilitet inom Norden. 
Telefon: (09) 4542 0818, må-fre kl. 10-14.
E-post: haloo@pohjola-norden.fi

 

Karta

Yhteystiedot (sv)
Generalsekreterare
0400 795 235
michael.oksanenpohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)

Rådgivare
Medlems- och regionverksamhet
044 733 5771
marika.lindstrompohjola-norden.fi
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

Yhteystiedot (sv)
Ekonomi- och marknadsföringschef
0400 995 546
urpo.uusitalopohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)
Projektledare
Intressebevakning,
Informationstjänsten Hallå Norden,
seminarier för tjänstemän,
gränshindersarbete i Norden
044 733 5776
anna.valimaa@pohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)

Rådgivare
Kommunikation och skolsamarbete
044 733 5773
kitty.ronnberg@pohjola-norden.fi

Yhteystiedot (sv)
Rådgivare
Medlems- och regionverksamhet
040 861 4539
kirsi.lantto@pohjola-norden.fi 
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi 
Ainonkatu 1
96200 Rovaniemi
Yhteystiedot (sv)
Utvecklingskoordinator
040 719 3906
lasse.paukkonen@pohjola-norden.fi
Yhteystiedot (sv)
(Intressebevakningsansvarig) Moderskapsledig

 
Yhteystiedot (sv)
(Informatör) 
Moderskapsledig