Kontaktuppgifter för Pohjola-Nordens kansli

 

Våra öppettider  kl. 9-12 och 13-16.
Telefon: (09) 4542 080
E-post: pn@pohjola-norden.fi
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Alla kontakter som handlar om region- eller medlemsverksamhet: jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

 

Informationstjänsten Info Norden 

Nordiska ministerrådets informationstjänst hjälper med frågor som gäller mobilitet inom Norden. 
Telefon: (09) 4542 0818, ti-to kl. 10-14.
E-post: finland@infonorden.org
www.norden.org/infonorden

 

Karta

Heikki Pakarinen
Yhteystiedot (sv)

Tf. generalsekreterare
040 199 0146
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi

Marika Lindström
Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Medlems- och regionverksamhet
044 733 5771
marika.lindstrompohjola-norden.fi
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

Asko Pietarila
Yhteystiedot (sv)

Projektledare
Projekt Folkverkstan
Medlems- och regionverksamhet
050 549 6444
asko.pietarila@pohjola-norden.fi

Susan Neffling
Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Kommunikation och medlemsregister
044 733 5773
susan.neffling@pohjola-norden.fi
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi

Hanna Ölander-Nilsson
Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Skolverksamhet
044 733 5772
hanna.olander@pohjola-norden.fi
hakemukset@pohjola-norden.fi

Henrik Skarevik
Yhteystiedot (sv)
Projektkoordinator
Projekt Folkverkstan
044 733 5777
henrik.skarevik@pohjola-norden.fi
Heli Mäkipää
Yhteystiedot (sv)

Projektledare
Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden (ink. gränshindersarbete i Norden)
+358 (0) 44 733 5776
heli.makipaa@pohjola-norden.fi
www.norden.org/infopohjola