Verksamhetsstöd 2018

Ansökningstiden för verksamhetstöd är 5.2-4.3.2018.


Ansökningstiden för verksamhetsstöd är 5.2-4.3.2018. Förbundet öppnar i början av februari ett nytt intranät och verksamhetsstöden söks via det nya systemet. Alla föreningar kommer att få egna inloggningsuppgifter till det nya intranätet innan ansökningstiden börjar.

Vänligen notera att det bara är en ansökningsomgång i år. Tänk därför på att också söka stöd för höstens verksamhet (inkl. litteraturveckan och Lucia).

Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsstöd på sitt möte i mars. Stöden betalas tidigast ut i april då Svenska kulturfonden gjort beslutet om sitt stöd till Pohjola-Norden.

Ansökningsblanketten