VI UTVECKLAR FINLAND SOM EN DEL AV NORDEN

Aktuellt

FÖRBUNDSMÖTE I TORNEÅ 4.-5.5.2019

Pohjola-Nordens föreningar samt samverkande medlemmar uppmanas härmed utse representanter till Pohjola-Nordens förbundsmöte, som hålls 4–5.5.2019 kl. 10 på Aine konstmuseum i Torneå.
23.04.2019 kl. 11:32

Månadsbrev 3/2019

Aprils månadsbrev har nu publicerats och kan läsas här.
11.04.2019 kl. 09:56

Paula Lehtomäki tillträdde som Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Måndagen den 18 mars tillträdde Paula Lehtomäki som Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
18.03.2019 kl. 09:59

Evenemang

Inga händelser på kommande

Inga händelser på kommande