VI UTVECKLAR FINLAND SOM EN DEL AV NORDEN

Aktuellt

66326_t.jpg

Pohjola-Norden julglögg

Välkommen till Pohjola-Nordens julglögg!
16.11.2018 kl. 13:12
65399_t.jpg

ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik med övningar i internordisk språkförståelse för läraren och lärarstuderanden.
20.09.2018 kl. 15:34
65208_t.jpg

Nordisk skrivtävling för högstadieelever

Dela dina idéer om det nordiska samarbetets möjligheter för att säkra en hållbar utveckling för miljön och hållbar förvaltning av haven.
06.09.2018 kl. 18:08

Evenemang

Inga händelser på kommande