Info Norden fyller 25 år!

Bild: Yadid Levy / norden.org

Nordens äldsta informationstjänst, Info Norden (ursprungligen Hallå Norden), fyller 25 år i år. Pohjola-Norden administrerar Info Norden i Finland.

Info Norden har sedan 1998 varit en oumbärlig informationskälla för nordbor och spelat en nyckelroll i förverkligandet av den nordiska visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030.

I 25 år har Info Norden gett information om vad man bör tänka på när man vill bo, arbeta eller studera i ett annat nordiskt land och sett till att politiker och tjänstemän blir medvetna om de problem som hindrar den fria rörligheten i Norden. Tanken var att erbjuda bra information till rörliga nordbor och samtidigt få en överblick över de situationer där människor råkar ut för problem, som begränsar deras rörelsefrihet i Norden.

Info Nordens målinriktade arbete för att stärka sin position som specialist och kontinuerligt utveckla digitala lösningar ger nordborna bättre och snabbare tillgång till att välja rätt och fatta välinformerade beslut.

Info Nordens medarbetare tackar användarna för det förtroende de visat under de första 25 åren.

Läs mer:
https://www.norden.org/sv/news/nordens-aldsta-informationstjanst-fyller-25-ar