Taru Lepistö börjar som sakkunnig inom skolverksamheten

Taru Lepistö har börjat i juni som Pohjola-Nordens sakkunnig inom skolverksamheten. Taru är filosofie magister och har arbetat som språklärare i olika delar av Finland. Taru ansvarar för Pohjola-Nordens skolverksamhet, som kommer att utvecklas på olika sätt under sommaren och hösten med hjälp av projektfinansiering beviljat av Svenska kulturfonden.

I utvecklingen av skolverksamheten vill vi höra önskemål direkt från lärare, så att Pohjola-Norden kan erbjuda läroanstalter lämpligt material för att bekanta sig med de nordiska länderna och nordiska språken. Taru ansvarar även för skolverksamhetens bidrag och för lärarseminariet som äger rum i slutet av året.

Ett av målen är att göra undervisningsplattformen Norden i skolan som förvaltas av Föreningen Nordens Förbund och Pohjola-Nordens övriga undervisningsmaterial mer känt bland lärare i Finland. Undervisningsplattformen Norden i skolan är en kostnadsfri materialbank som möjliggör arbete med skandinaviska grannspråk och nordisk kulturkunskap från grundskolan till andra stadiet.

Du kan kontakta Taru i alla frågor som rör skolverksamhet och även framföra utvecklingsönskemål gällande skolverksamheten.