Marika Lindström
Yhteystiedot (sv)

Sakkunnig
Medlems- och regionverksamhet
044 733 5771
marika.lindstrompohjola-norden.fi
jasenpalvelut@pohjola-norden.fi