Extra förbundsmöte

11.08.2021 kl. 09:00
Det extra förbundsmötet kommer att hållas på ProspectumLIVE-plattformen lördagen 4.9.2021 klockan 13.

 

Välkomna till Pohjola-Nordens extra förbundsmöte 4.9.2021 kl 13!

Pohjola-Nordens föreningar kallas till extra förbundsmöte lördag 4. september 2021 kl. 13:00. På grund av den rådande coronapandemin arrangeras mötet på distans.

Pohjola-Nordens ordinarie förbundsmöte 29.5.2021 godkände en kläm som uppmanade förbundsstyrelsen att sammankalla ett extra förbundsmöte i augusti-september 2021 för att behandla valet av revisorssamfund.

Ärendena som behandlas

På det extra förbundsmötet behandlas:

  • Valet av revisorssamfund för år 2022
  • Förbundsmötets resolution

Möteshandlingarna sänds till de röstberättigade mötesdelegaterna vecka 34/2021. Delegaten kan också välja att själv ladda ner möteshandlingarna från Pohjola-Nordens intranät.

Röstberättigade delegater

Till förbundsmöten har varje egentlig medlem rätten att sända en (1) röstberättigad delegat och ersättare samt en delegat och ersättare per 200 medlemmar, men inte mer än tio (10) delegater och ersättare totalt. Delegaten och ersättaren bör vara medlemmar av egentliga medlemmar.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har därmed rätt att skicka fem representanter till förbundsmötet, Helsingforsföreningen tre, Kotka och Sibbo -föreningarna två. Alla andra medlemmar, både egentliga och samverkande, har rätt att skicka en representant. De egentliga medlemmarna är alltså lokalföreningar.

Förbundsmötet kommer att hållas på ProspectumLIVE-plattformen. Varje delegat måste ha en fungerande, personlig e-postadress, en enhet som gör det möjligt för dem att delta i mötet och en fungerande internetanslutning. För varje deltagare måste skickas både en anmälningsblankett och en fullmakt inom tidsfristen. Fullmakten bör vara oss tillhanda senast 23.8, men den elektroniska anmälningsblanketten kan ifyllas fram till 27.8. Observera, att en insänd, ifylld fullmakt inte är en anmälan till mötet och att en anmäld delegat inte har rösträtt utan att förbundet fått en fullmakt för delegaten.

Den här gången är det särskilt viktigt att hålla tidsfristerna så att de tekniska arrangemangen för mötet kan göras korrekt och mötet kan genomföras så smidigt som möjligt. Anmälda deltagare får en personlig länk till mötet per e-post. Länken skickas på måndagen 30.8 och på nytt på fredagen 3.9.

Vi kommer att anordna en utbildning för de röstberättigade mötesrepresentanterna tisdagen 31.8.2021 kl 16.30-17:30. På utbildningen kommer deltagarna att logga in på ProspectumLIVE-plattformen och bekanta sig med dess funktioner. Du kan delta i utbildningen med möteslänken som skickas på måndagen.

Denna gång kan endast de röstberättigade delegaterna delta i mötet, men andra intresserade får en möjlighet att följa med mötet som direktsändning på adressen www.pohjola-norden.fi/live.

 

Har du frågor gällande anmälningen? Kontakta oss på pn@pohjola-norden.fi

Varmt välkomna till vårt extra förbundsmöte!

 

Marika Lindström