Meddelande 12.7.2021

12.07.2021 kl. 11:11
Pohjola-Norden polisanmäler Michael Oksanen

MEDDELANDE
12.7.2021


Pohjola-Norden polisanmäler Michael Oksanen

 

Pohjola-Nordens förbundsstyrelse beslöt vid sitt möte 11.7.2021 att lämna till polisen en brottsanmälan om sin före detta generalsekreterare Michel Oksanens förfaranden. Styrelsen misstänker att Oksanen har gjort sig skyldig till omfattande och långvarig förskingring av förbundets och Pohjola-Nordens understödstiftelsens medel.

Förbundsstyrelsen misstänker att Oksanen har överfört medel från Pohjola-Nordens understödstiftelse till ett bankkonto som han har rått över, varifrån han har vidare överfört dem till sina egna konton och bland annat betalat för sin andra bostad. Den misstänkta förskingringen har börjat 2015 och fortsatt till början av 2021. Oksanen misstänks även att ha styrt andra bidrag, som beviljats Pohjola-Norden, till sig själv. Sammanlagt misstänks han ha förskingrat över 300 000 €.

Under våren 2021 framkom att Oksanen hade bland annat i strid med sitt arbetsavtal skaffat åt sig en bilförmån och låtit betala för hög lön åt sig själv. Efter att misstankar om förskingring nu kommit fram ansåg styrelsen att det inte mera är aktuellt att försöka förhandlingsvägen få ersättning av Oksanen.

För mera information:

Ordförande Juhana Vartiainen
juhana.vartiainen@hel.fi

Tf. generalsekreterare Heikki Pakarinen
tfn: 040 199 0146
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi

Susan Neffling