Pressmeddelande

29.05.2021 kl. 19:15
29.5.2021

PRESSMEDDELANDE 29.5.2021
Får publiceras genast

 

Pohjola-Norden valde styrelse för perioden 2021-2023 under sitt förbundsmöte 29.5.2021. Styrelseordförande Juhana Vartiainen fick fortsatt förtroende. Christel Liljeström och Mikkel Näkkäläjärvi fortsätter som vice ordföranden under nästa mandatperiod. Förbundets hela styrelseuppsättning för perioden 2021-2023 finns att läsa i slutet av pressmeddelandet.

Förbundsmötet behandlade också de misstankar om ekonomiska oegentligheter som under våren riktats mot tidigare generalsekreterare Michael Oksanen. Markus Nylund från Ernst&Young som utarbetat redogörelsen, presenterade resultaten för förbundsmötet. Ärendet medförde en lång och grundlig diskussion. Förbundsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet, däremot beviljades Michael Oksanen inte ansvarsfrihet.

I sitt uttalande konstaterar Pohjola-Nordens förbundsmöte att Norden bör ingå bindande avtal för att avvärja hälsohot. Genom beredskap kan man undvika att rasera det nordiska samarbete som hittills byggts upp genom långsiktigt arbete. De nordiska länderna bör tillsammans utveckla handlingssätt för att bemöta hoten mot människors hälsa, som inte separerar naturliga integrerade områden som sträcker sig över nationsgränserna. Avtalet bör omfatta bland andra gemensamma principer och åtgärder för att förebygga smittsamma sjukdomar, och gemensamma principer och beredskapsplaner för ömsesidigt bistånd gällande t.ex. intensivvård. Hela uttalandet finns att läsa på Pohjola-Nordens hemsida.

 

Pohjola-Nordens styrelse 2021 - 2023

 

Ordförande
Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelses medlemmar och ersättare
Erävala Matti (Öksnevad Susanne)
Mikkola Paula (Rautio Sari)
Lusa Leena (Cederqvist Riitta)
Lönnroth Juhani (Strang Johan)
Korhonen Sirpa (Mia Heijnsbroek-Wirén)
Taylor Ulrica (Kinnunen Pertti)
Wiander Britta (Heinonen Sami)
Bonsdorff Björn (Sigfrids Frida)
Karjalainen Maria (Heikkilä Eero) PNN / PNU

 

Mera information:

Pohjola-Nordens ordförande
Juhana Vartiainen
juhana.vartiainen@hel.fi

Tf. generalsekreterare
Heikki Pakarinen
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi
puh. 040 199 0146

Susan Neffling