Förbundsmöte 29.5.2021

29.05.2021 kl. 09:00
Pohjola-Nordens förbundsmöte hålls som distansmöte på lördagen 29.5.2021 klockan 12.

Följ med förbundsmötet här >>

 

Förbundsmöteskallelserna har skickats till lokalföreningar och samverkande medlemmar vecka 17.

Denna gång kan endast de röstberättigade delegaterna delta i mötet, men andra intresserade får en möjlighet att följa med mötet som direktsändning. Länken till direktsändningen kommer senare till den här sidan.

Ifall delegaten får tekniska problem under förbundsmötet kan ni ringa 09 4542 080, så försöker vi hjälpa.

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund har rätt att skicka fem representanter till förbundsmötet, Helsingforsföreningen tre, Kotka och Sibbo -föreningarna två. Alla andra medlemmar, både egentliga och samverkande, har rätt att skicka en representant. De egentliga medlemmarna är alltså lokalföreningar.

Förbundsmötet kommer att hållas på ProspectumLIVE-plattformen. Varje deltagare i ett federalt möte måste ha en fungerande, personlig e-postadress, en enhet som gör det möjligt för dem att delta i mötet och en fungerande internetanslutning. För varje deltagare måste skickas både en anmälningsblankett och en fullmakt inom tidsfristen. Fullmakten bör vara oss tillhanda senast 14.5, men den elektroniska anmälningsblanketten kan ifyllas fram till 21.5. Den här gången är det särskilt viktigt att hålla tidsfristerna så att de tekniska arrangemangen för mötet kan göras korrekt och mötet kan genomföras så smidigt som möjligt. Anmälda deltagare får en personlig länk till mötet per e-post.

Fullmakt

Vi kommer att anordna en utbildning för de röstberättigade mötesrepresentanterna 17. och 20.5 klockan 17-18. Du kan delta i måndagens utbildning genom att trycka här och i torsdagens utbildning genom att trycka här. På utbildningen kommer deltagarna att logga in på ProspectumLIVE-plattformen och bekanta sig med dess funktioner. Skolningarna är lika, man behöver inte delta i båda. Anmälda deltagare får en länk till skolningen.

Mötet väljer medlemmar och suppleanter till förbundsstyrelsen för nästa tvåårsperiod. Vi önskar att få in alla förslag före mötet till adressen urpo.uusitalo@pohjola-norden.fi.

Mötesmaterialet kommer att finnas för uppladdning på Pohjola-Nordens intranät.

Varmt välkomna till förbundsmötet!

Marika Lindström