Tietoa meistä

Vuonna 1924 perustettu Pohjola-Norden ry on Suomen ainoa kansalaisjärjestö, jonka päätehtävänä on pohjoismainen yhteistyö ja Pohjoismaiden tunnetuksi tekeminen Suomessa. Pohjola-Norden saa rahoitusta toimintaansa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Pohjoismaiselta ministerineuvostolta sekä yksityisiltä säätiöiltä ja rahastoilta. Pohjola-Norden on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Pohjola-Nordenin liittotoimisto vastaa valtakunnallisesta ja yhteispohjoismaisesta toiminnasta kuten edunvalvonnasta, tapahtumista ja hankkeista, kouluyhteistyöstä sekä apurahoista. Liitto julkaisee Pohjola-Norden-lehden kahdesti vuodessa. Lisäksi liitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja tarjoaa erilaisia palveluita ja koulutuksia jäsenyhdistyksilleen.

Pohjola-Nordenin alueellisesta ja paikallisesta toiminnasta vastaavat noin 70 paikallisyhdistystä kuudella eri alueella ympäri Suomen. Pohjola-Norden ry:ssä ja sen paikallisyhdistyksissä on yhteensä 4 500 jäsentä, joista noin 4 200 on henkilöjäseniä ja noin 300 on kouluja, kirjastoja ja organisaatioita.