Verkko-opas – Tuumasta tekoihin

Tuumasta tekoihin on strateginen opas, johon sisältyy inspiraatioita, ideoita ja esimerkkejä siitä, miten kunnat voivat saada uusiokäytön ja korjaamisen kohtaamispaikat toimimaan.

Lataa opas >>

Folkverkstan 2020-2022

Folkverkstan-hankkeen (02/2020–09/2022) tavoitteena on ollut luoda kohtaamispaikkoja, joissa kansalaiset voivat korjata arjen hyödykkeitään tee-se-itse-periaatteella. Hanke liittyi Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti tavoitteeseen 12: vastuullinen kuluttaminen. Hankkeessa pilotoitiin erilaisia korjaamis- ja kansansivistystapahtumia. Näitä olivat esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvät luennot, koululaisille suunnatut opetuskokonaisuudet sekä pyörä- ja tekstiilikorjauspajoja, joissa osallistujat ovat päässeet korjaamaan ja huoltamaan omia tavaroitaan.

Korjaamisen työpajoja järjestettiin Oulussa, Haaparannalla, Bodenissa sekä Luulajassa. Suomessa yhteistyötä tehtiin Oulun asukastupien, Oulun kaupunginkirjaston sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa. Ruotsissa yhteistyökumppaneita olivat Bodenin puolustusmuseo, Luulajan kirjastotoimi sekä Haaparannan kaupunki. Työpajat toteutettiin yhteistyössä Oulu-opiston ja Studiefrämjandet Norrbottenin kanssa. Hankkeesta vastasi Föreningen Norden Norrbotten yhdessä Pohjola-Nordenin kanssa.

Hankkeen pohjalta tuotettiin Tuumasta tekoihin -verkko-opas joka sisältää inspiraatiota, ideoita ja esimerkkejä siitä, miten uusiokäytön ja korjaamisen kohtaamispaikat voidaan saada toimimaan. Opas on suunnattu kunnille, yrityksille sekä kolmannen sektorin toimijoille, jotka pyrkivät edistämään kestävää kulutusta.

Hankkeesta on vastannut Föreningen Norden Norrbotten yhdessä Pohjola-Nordenin kanssa ja se on toteutettu yhteistyössä Oulun, Haaparannan, Bodenin ja Luulajan kuntien, sekä  Studiefrämjandet Norrbottenin ja Oulu-opiston kanssa.

Hankkeen rahoittajina toimivat EU-rahasto Interreg Nord, Region Norrbotten, Lapin Liitto, Pohjoiskalottineuvosto, Pohjola-Norden, Oulun kaupunki, Luulajan kunta, Bodenin kunta ja Haaparannan kaupunki.

Lisää hankkeesta:

https://www.interregnord.com/manadens-projekt-folkverkstan/

https://www.interregnord.com/fi/kuukauden-hanke-folkverkstan/

https://issuu.com/pohjolanorden/docs/pohjola_norden_1_2022-web/32