Webbinariet 19.10

19 Oktober 2020 kl. 13.00–15.00

Välkommen till webbinariet Finland i Nordiska rådet och ordförande för Nordiska ministerrådet 2021!

 

Pohjola-Norden arrangerar tillsammans med Nordiska ministerrådets Info Norden- informationstjänst ett webbinarium måndagen 19 oktober kl. 13–15 i Folkhälsans lokaler på Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors. På grund av coronapandemin kan högst 50 personer delta fysiskt i lokalen för att upprätthålla säkerhetsavstånden Klockan 11.45 bjuder vi på lunch, för alla som deltar fysiskt i webbinariet.

Du kan delta i webbinariet också på distans via den här länken: https://www.pohjola-norden.fi/live

Under eftermiddagens diskussioner kommer vi att behandla ärenden som är viktiga för Finlands delegation i Nordiska rådet samt vilka teman som Finland vill lyfta fram i Ministerrådet under Finlands ordförandeår 2021.

13.00 Pohjola-Nordens ordförande Juhana Vartiainen öppnar webbinariet

13.05 Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

13.15 Elektronisk identifiering i Norden / Kimmo Mäkinen, finansministeriet

13.45 Samarbete vid genomförandet av direktiv / Johan Schalin, chef för nordiska samarbetssekretariat

14.10 Nästa steg i den gemensamma säkerhetspolicyn / Janne Kuusela, Försvarsministeriet

14.40 Sammanfattning av dagens diskussioner / Lulu Ranne, vice ordförande för Finlands delegation till Nordiska rådet

Michael Oksanen är moderator.