Pohjola-Norden i skolan

17 April 2018, 09:00 - 19 April 2018, 15:00

Pohjola-Norden tar över skolor för en dag på tre orter (Vasa, Karleby, Uleåborg). Under dagen får eleverna ta del av information om de nordiska länderna och dess möjligheter. Dagen avslutas med en skolkonsert där Krista Siegfrids och Fredrik Furu uppträder. 

Dagens program är för de enskilda skolornas elever men eftermiddagens konsert är öppen för alla. Inbjudan till konserten skickas till närområdens skolor i början av året. 

 

 


 


Plats
Vasa, Karleby, Uleåborg