Pohjola-Nordens förbundsmöte

16 Maj 2018, 11:00 - 14:00

 

Pohjola-Nordens förbundsmöte 2018 hålls i Helsingfors onsdagen 16.5.2018 och inte i Torneå.

På mötet väljs en ny förbundsordförande fram till nästa förbundsmöte 2019, då en ny förbundsstyrelse och -presidium väljs.  I samband med förbundsmötet arrangerar vi ett seminarium för mötesdeltagarna.

Den officiella förbundsmöteskallelsen och seminarieinbjudan samt övrig information skickas till medlemsföreningarna under vecka 15.


Plats
Helsingfors