Månadens Nordiska film Uleåborg

12 December 2017, 17:00 - 19:00


5.9 Long Story Short/Lang Historie Kort (May el-Toukhy, DK 2015) 90 min, K/F7, engelsk text
3.10 Heartsone/Hjartasteinn (Guðmundur Arnar Guðmundsson, IS/DK 2016) 129 min, K/F16, engelsk text
7.11 Kun vielä elämme/Medan vi lever (Dani Koyaté, SE 2016) 91 min, K/F7
12.12 Vakava leikki/Den allvarsamma leken (Pernilla August, SE 2016) 115 min, K/F7

Biljetter: 5 €
Tilläggsinfo: www.oulunelokuvakeskus.fi
 

Plats
Studio
Hallituskatu 7
90100 Oulu