Pohjola-Nordens lärarseminarium 13.11.2023

Vad?
Pohjola-Nordens lärarseminarium

När?
Måndagen den 13 november 2023 kl 9.00–15.00

Var?
I Tammerfors, i Tammerforshuset

För vem?
Svenska lärare

Kostar det?

Nej, det är gratis!
 

Program

Tidtabellen kan ändras ännu närmare evenemanget.

9:00 Anmälningen börjar

9:15 Pohjola-Norden rf, Taru Lepistö

Pohjola-Norden stöder nordiskhet för skolor och lärare genom att bevilja bidrag för studie- och kursresor för lärare och studieresor för elevgrupper. Vi berättar mer om nordiska möjligheter.

9:45 Svenskalärarna i Finland rf, Eija Heikkala
En hälsning från Svenskalärarna i Finland: Hur kan vi alla tillsammans vara till hjälp för lärare och ungdomar?

10:00 Språkambassadörerna rf, Jaan Siitonen
Hur det svenska språket kan bli en del av livet efter skolan och hur kan inspirerande berättelser öka elevernas motivation av att lära sig? Feedback visar att Språkambassadörerna metoden fungerar och det ska bli ett permanent verktyg för lärare. Språkambassadörernas verksamhetsledare Jaan Siitonen berättar om verksamheten men också berättar hur en elev med approbatur i betyg kan blir flytande med språket även efter skolan.

11:00-12:00 Lunch
Gratis för seminariedeltagare.

12:00-12:45 Svenska nu, Tyra Therman
Svenska nu stöder svenskundervisningen i finskspråkiga skolor i hela landet. Vi vill vara en inspiration för elever i deras svenskstudier, ett stöd för svensklärarna i deras arbete och se till att språkundervisningen har tillräckliga resurser. Svenska nu erbjuder skolor kostnadsfria kulturupplevelser, teater och musik samt aktiverande verkstäder och föreläsningar på svenska samt producerar läromaterial som stöder språkinlärningen och bygger på den nationella läroplanen. Våga tala svenska!

Kaffepaus
Gratis för seminariedeltagare.

13:15-15:00 @peruskoulunkielia, englannin ja ruotsin lehtori Hanna Hallila
Ilmiöopetukseen ruotsin kielessä painottuva käytännönläheinen koulutus, jossa osallistujat kuulevat käytännön vinkkejä ilmiöpohjaiseen opetukseen ja saavat käyttöönsä valmiin ilmiömateriaalin toteutettavaksi omassa opetuksessaan.