Pressmeddelande 15.3.2021

Pohjola Norden initierar en oberoende specialrevision

PRESSMEDDELANDE
Fritt att publiceras

 

Pohjola Norden initierar en oberoende specialrevision

 

Pohjola-Nordens styrelse har på sitt möte 14.3.2021 fattat beslut om att suspendera generalsekretare Michael Oksanen. Avstängningen träder i kraft omedelbart och är i kraft tillsvidare. Tjänstledigheten är obetald och fortsätter fram till att alla saker har utretts.

Styrelsen har utnämnt Urpo Uusitalo till tillfällig generalsekreterare under tiden utredningen äger rum.

Lördagen 13.3.2021 publicerade Hufvudstadsbladet en artikel där det framkom vissa oklarheter gällande skötande av förbundets administration samt ekonomi. Pohjola-Nordens styrelse ser med allvar på saken och det kommer att göras en omfattande utomstående utredning. Styrelsen ber om arbetsro under utredningens lopp. 

”Vi måste försäkra oss om att Pohjola-Norden kan fortsätta sin verksamhet och förbli livskraftig även i fortsättningen. Vi kommer att utreda alla de påstådda oklarheterna och försäkra oss om att arbetet med att främja nordiskt samarbete fortsätter”, konstaterar ordförande Juhana Vartiainen.

Tilläggsinformation:
Ordförande Juhana Vartiainen
tfn. 050 512 2394
juhana.vartiainen@riksdagen.fi