Månadsbrev 1 / 2021

God fortsättning på det nya året!

Pohjola-Norden kommer att verka på distans i vår. Vi får se hur hösten ser ut då den kommer.

Du når oss bäst per telefon (09) 4542 080 eller per e-post jasenpalvelut(at)pohjola-norden.fi

www.pohjola-norden.fi

 

Ansökning om lärarstipendier

Lärarstipendier beviljas för studieresor och undervisningsbesök till andra nordiska skolor som sker under terminen. Sökande bör ha värdskolan klar då stipendieansökan skickas in.

Lärare från grundskolor, gymnasier, normalskolor samt yrkesläroanstalter kan ansöka om lärarstipendium. Studieresan pågår i en eller två veckor, alltså 5 eller 10 arbetsdagar.

Ansökningstiden går ut 31.3.2021.

Information om detta och våra andra stipendier finns på vår webbsida.
https://pohjola-norden.fi/sv/skolor/stipendier_och_kurser/

 

Sök Nordjobb!

Vill du jobba till exempel inom vård och omsorg i Stockholm eller i en restaurang i Voss i sommar?

Nu har ansökningsrundan för Nordjobb 2021 öppnats!

Kolla in lediga platser och lämna in din ansökan här

https://www.nordjobb.org/sv/soek-jobb

 

Finland leder Nordiska ministerrådet under 2021

Finland tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2021 och sköter uppdraget till årets slut.

Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Du hittar ordförandeskapsprogrammet och mer information på https://um.fi/norden2021_sv

 

Vill du skriva till regiontidningen?

Planeringen av regiontidningarna börjar igen! Varje region producerar sin egen regiontidning, som är menat för medlemsvärvning.

Om du har en idé för en artikel du gärna skulle skriva för din regions regiontidning, kontakta representanterna för din egen förening. Du kan också skicka dina idéer till jasenpalvelut(at)pohjola-norden.fi så skickar vi ditt meddelande till ditt områdes tidningsgrupp.

En regiontidning är ett gott sätt att synliggöra din förening för potentiella medlemmar. Att skapa regiontidningen är frivilligarbete, så det betalas inget arvode för artiklarna.

 

Sommarläger och språkkurser 2021

Sommarlägret i Hilleröd, Danmark,för nordiska och baltiska ungdomar i åldern 11-14 år, uteblir även i år. Även om coronasituationen förhoppningsvis ser ljusare ut i sommar, vågar arrangörerna ändå inte satsa på det internationella lägret ännu i år.

Pohjola-Norden kommer ändå att erbjuda språkkurser på Åland och i Sverige, där finskspråkiga gymnasister från hela Finland får chansen att öva svenska i en autentisk språkmiljö.

Vi strävar efter att kunna ordna lägren så att det är tryggt för alla att delta.