Ansökningstiden för verksamhetsstöd pågår!

Ansökningstiden är 9.11-4.12.2020.

Pohjola-Norden delar ut verksamhetsstöd till lokalföreningarnas projekt från medel utdelade av Svenska kulturfonden.

Ansökningstiden för verksamhetsstöd för 2021 är 9.11-4.12.2020.

Mera information och ansökningsblanketten finns på intranätet. Frågor kan skickas till jasenpalvelut(at)pohjola-norden.fi och man kan ringa 044 733 5771 kontorstid.