Pohjola-Norden valde en andra vice ordförande

Förutom valet av andra vice ordförande gjordes andra ändringar i styrelsen vid förbundsmötet den 16 oktober 2020.

På grund av en tidigare stadgeändring valde förbundsmötet en andra vice ordförande för förbundet.

Christel Liljeström från Sipoo valdes till andra vice ordförande. Hon är också ordförande för Pohjola-Norden i Sibbo och har varit suppleant i förbundsstyrelsen för nästan två perioder.

När Christel valdes till andra vice ordförande, blev hennes plats som suppleant i förbundsstyrelsen ledig och till ny suppleant valdes Björn Bonsdorff.

Representanten för Pohjola-Norden Ungdomsförbund ändrades också vid mötet och numera representeras de i styrelsen av Maria Karjalainen som är ordförande för Ungdomsförbundet.

Förbundstyrelsen fram till årets 2021 förbundsmöte:

Ordförande

Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Andra vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter

Matti Erävala (Antti Paloneva)

Maria Karjalainen (Emilia Granqvist) PNN/PNU

Sirpa Korhonen (Paula Mikkola)

Leena Lusa (Riitta Cederqvist)

Juhani Lönnroth (Johan Strang)

Mikko Ollikainen (Björn Bonsdorff)

Heikki Pakarinen (Mia Heijnsbroek-Wirén)

Ulrica Taylor (Pertti Kinnunen)

Britta Wiander (Sami Heinonen)