Nordiska julsånger

Kören Kumpulan kuoro håller julkonserter 4 och 8.12 i Helsingfors.

 

Kom och lyssna på nordiska julsånger! 

Kören Kumpulan kuoro håller två julkonserter:

4.12 kl. 18.00 i Kottby kyrka, Metsolavägen 14, Helsingfors

8.12 kl. 14.00 i Kumpulan kylätila, Indiagatan 31, Helsingfors

Fritt inträde! 

Mera information (på finska)

 

facebook.com/kumpulankuoro/ 

kumpulankuoro.fi