Pohjola-Norden på SuomiAreena i Björneborg 17.7.

Pohjola-Norden och Nordiska ministerrådets Info Norden- informationstjänst ordnar tillsammans ett Nordiskt gränshindercafé  i Norden-tältet, där Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki intervjuas. Vad är gränshinder egentligen? Hur kan de hindra den  fria rörelse inom Norden? Hur mår Norden idag?

Efter detta evenemang bjuder den superpopulära, TV- och Eurovision- kändisen Krista Siegfrieds och den albumaktuella Fredrik Furu upp till en nordisk allsång. Kom och sjung med i Carolas legendariska Främling i Björneborgs vackra sommarväder?

 

Välkommen!