PRESSMEDDELANDE 5.5.2019 

PRESSMEDDELANDE 5.5.2019                                              Får publiceras genast

 

Föreningen Pohjola-Norden omvalde idag, på sitt förbundsmöte, riksdagsledamot Katri Kulmuni till förbundsstyrelsens ordförande. Kulmuni har sedan 2015 arbetat som riksdagsledamot och har även gedigen erfarenhet av att jobba med nordiska frågor, bl.a. har hon varit verksam i Nordiska rådet. Kulmuni, som är hemma från Torneå, har vuxit upp i det nordiska samarbetet redan under sin skoltid i Haparanda-Torneå gemensamma språkskola.

”Jag ser fram emot att få jobba ännu mer ingående med nordiskt samarbete och att vara med och främja det nordiska i Finland som Pohjola-Nordens representant”, berättar en glad Katri Kulmuni som ordförande för förbundsstyrelsen.

 

Pohjola-Nordens styrelse för 2019-2021:

 

Ordförande

Katri Kulmuni

Viceordförande

Mikkel Näkkäläjärvi

Styrelses medlemmar och ersättare

Matti Erävala (Antti Paloneva)

Veera Hellman (Emilia Granqvist) PNN/PNU

Sirpa Korhonen (Paula Mikkola)

Leena Lusa (Riitta Cederqvist)

Juhani Lönnroth (Johan Strang)

Mikko Ollikainen (Christel Liljeström)

Heikki Pakarinen (Mia Heijnsbroek-Wirén)

Ulrica Taylor (Pertti Kinnunen)