Den nordiska valdebatten- turnén

Kan den danska sysselsättningsmodellen lyfta upp Finlands sysselsättningsprocent?

Kan Islands jämställda löner tas i bruk även i Finland?

Kan invandringen lyfta upp Finlands ekonomi?

Nordiska samarbetets centralförbund Pohjola-Norden arrangerar i mars ”Den nordiska valdebatten”- turnén, på följande orter.

• Borgå ti 12.3, Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28
• Raumo to 14.3, Järjestötalo, Siikapolku 1
• Rovaniemi 19.3 Lapponica Sali, Jorma Eton tie 6
• Uleåborg ons 20.3, Pohjolan talo, Sepänkatu 9B
• Tammerfors 21.3, Pohjolan talo, Otavalankatu 9
• St: Michel fre 22.3, Mikkelisali, Raatihuoneenkatu 6

Kaffebjudning kommer att ordnas på samtliga orter. Fritt inträde.

Debatten som har ett snabbt tempo, kommer att behandla olika utmaningar som de nordiska länderna kämpar med. Teman som kommer att behandlas under debatten är; arbetsmarknadens förändring, urbanisering och regionalpolitik, samt välfärdsstatens framtid.

Korta videosnuttar kommer att inleda till diskussionerna inom de olika temaområdena. Debatten kommer att ledas av en moderator. På de tvåspråkiga områdena är det möjligt att föra diskussionen på de båda inhemska språken

Kom och starta valåret igång med oss!

Lasse svarar gärna på ytterligare frågor: 
lasse.paukkonen@pohjola-norden.fi, 040-71903906