Nordisk skrivtävling för högstadieelever

Dela dina idéer om det nordiska samarbetets möjligheter för att säkra en hållbar utveckling för miljön och hållbar förvaltning av haven.

Föreningen Norden och alla andra nationella Norden föreningar samt Stortingets delegation till Nordiska rådet bjuder högstadieelever i hela Norden till skrivartävling med fokus på det nordiska samarbetets möjligheter för att säkra en hållbar utveckling för miljön och hållbar förvaltning av haven. Varje skola har möjlighet att skicka in två bidrag till tävlingen. 

Tre vinnare kommer inviteras till en spännande dag med politiker och diskussioner på Nordiska rådets session i Oslo den 30 - 31 oktober 2018. Resa, kost och logi för vinnare och lärare eller målsman kommer täckas. Vinnarna offentliggörs och kontaktas vecka 42. 

Inlämningsfrist: 1 oktober 2018 

”Tjeld” Meriharakka/Strandskata av 6. trinn, Andebu Skole og Prestgaard/Andersen.

Havet är en livsviktig resurs för hela Norden. I framtiden kommer vi behöva ännu mer mat och energi från havet. Samtidigt hotas havet av miljöproblem som förorening och stora mängder plast, mikroplast och skräp. Konsekvenserna av klimatändringar och överfiske skapar problem, bekymmer och behov för nya lösningar. Hur kan vi, i Norden, säkra en trygg och bra framtid för havet, miljön och framtidens generationer? 

Skriv en text om hur Norden kan säkra att havets resurser används på ett hållbart sätt och förhindrar förorening och klimatändringar. Du kan uttrycka framtidsvisioner eller bekymmer, kritiska kommentarer, önskningar om ändringar eller förslag till lösningar, det är upp till dig. Textgenre och rubrik väljer du själv.  

Detta är din chans att tala om vad hela Nordens politiker måste göra!  

Kom ihåg:
Du måste skriva på ett av de nordiska språken. 
Max 800 ord. 
Skriv ditt namn, skola, ålder, adress och telefonnummer 
Frist: 1 oktober 2018 
Skickas till: hakemukset@pohjola-norden.fi

”I en värld präglad av ändring och oro är det nordiska samarbetet mer relevant än någonsin (..) Tilliten och sammanhållningen vi har mellan de nordiska länderna ger oss en förtjänst vi måste utnyttja och investera i.” 

2018 har Stortinget presidentskapet i Nordiska rådet, och de har speciellt fokus på hur nordiskt samarbete inom hälsa, utbildning, hav och försvar ska säkra hållbara, stabila och trygga samhällen, även i framtiden. Läs Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018: Et bærekraftig og trygt Norden här.

På Föreningarna Nordens undervisningsportal, www.nordeniskolen.org, finns en rad artiklar, videoklipp och undervisningsuppgifter om miljö, resursförbruk och nedskräpning av haven – på alla nordiska språk, och anpassat till ungdomsskolelever.

”Språk och kultur är nyckeln till nordisk samhörighet och mobilitet. Gemensam språkförståelse stärker den nordiska identiteten och den nordiska gemenskapen. Barn och unga ska känna till nordisk kultur, historia, samhälle och språk. Under 2018 kommer presidentskapet uppmana lärare och skolledare att sätta Norden och de nordiska språken på schemat.”

FNs hållbarhetsmål 14: 

"Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett sätt som främjar hållbar utveckling"