Nytt material på Norden i Skolan

Det nya materialet omfattar bl a ett paket om tv-serien SKAM.

Utbildningsportalen Norden i Skolan har publicerat en del nytt material. Därtill har man utvecklat portalen så att det nu är lättare att hitta material och kontakta vänskapsklasser. 

Det nya materialet omfattar bl a ett paket om den norska tv-serien SKAM. Materialet kan användas i grannspråksundervisning, modersmålsundervisning och tvärgående projekt om ungdomskultur i Norden.

www.nordeniskolan.org