Uttalande om språkfrågan i Nordiska rådet

Pohjola-Norden stöder tanken om att förstärka finskans och isländskans ställning inom Nordiska Rådet.

Finlands delegation i Nordiska rådets förslag, om att finskan och isländskan skall få officiell status i Nordiska rådet, föll igår på Nordiska rådets presidiemöte, efter omröstning, med siffrorna 6-5. Den avgörande rösten gavs av den åländska representanten och ordförande i Nordiska rådet Britt Lundberg.

Lundberg motiverade sitt beslut med att hon inte såg någon som helst möjlighet att förslaget skulle ha gått igenom på Nordiska rådets session. Därför ville hon föra fram ett kompromissförslag där både finskan och isländskan skulle få förbättrad ställning som arbetsspråk inom rådet men utan att språken skulle bli officiella språk. Denna kompromiss skulle bla innehålla att rådets medlemmar skulle kunna lämna in motioner till rådet på sitt eget modersmål. 

Nordiska rådets session kommer nu att behandla både Finlands delegation i Nordiska rådets förslag samt det uppkomna kompromissförslaget.

Pohjola-Norden stöder tanken om att förstärka finskans och isländskans ställning inom Nordiska Rådet. Pohjola-Norden vill även främja goda språkrelationer i Norden och Finland där man beaktar alla nordiska språk.