Nordjobb 2018 ansökningstiden pågår

Om du är 18-30 år kan du söka Nordjobb i ett annat nordiskt land!

 

Nordjobb - dörren till Norden

Nordjobb har sedan 1985 givit ungdomar mellan 18-30 år att genom ett arbete, ett boende och deltagande i kulturella aktiviteter möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret. 

Mera information och ansökningsblankett: www.nordjobb.org 

 

Bild: Magnus Fröderberg/norden.org