UNDERVISNINGSMATERIAL


Pohjola-Norden strävar efter att värna om den nordiska kulturen och de nordiska språken genom att erbjuda skolor möjligheten att i undervisningen inkludera kurser som innefattar nordiska språk, nordisk kultur och allmänna samhällsförhållanden samt kompletterande undervisningsmaterial, som exempelvis repetitionsuppgifter och kartor.

 

SPRÅK OCH LITTERATUR

 

HISTORIA OCH GEOGRAFI

 

ANNAT MATERIAL

Bild: Yadid Levy/norden.org