Stipendier och kurser

 

Till studerande och skolelever erbjuds många olika stipendier för nordiska studieresor och studier i andra nordiska länder. Utöver dessa kan elever och studerande utöka sina Norden-kunskaper på språk- och kulturkurser och konferenser för elever.

Stipendier bör ansökas om innan själva utbytet eller resan. I efterhand inskickade ansökningar tas inte emot. Stipendierna är endast till för resor till andra nordiska länder. Endast skolor/elever/lärare som är bosatta i Finland kan ansöka om våra stipendier. Bidragen omfattar inte yrkeshögskolor och universitet.

Besluten om bidragen fattas i mars, då vi fått en bekräftad budget för året. Före detta kan vi inte svara på förfrågningar om bidragsbeslut. Ifall ansökan avser tiden januari-mars, betalas beviljade bidrag i efterskott. Pohjola-Nordens stipendiemedel beviljas av Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsinstruktioner för enskilda stipendier finns i skild bilaga på varje stipendiums introduktionssida.

OBS! Ansökningar ska skickas som word eller pdf-fil. 

 

LÄRARE

 

GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET

 

YRKESLÄROANSTALTER