Stipendier och kurser

Till studerande och skolelever erbjuds olika stipendier för nordiska studieresor och studier i andra nordiska länder. Utöver dessa kan elever och studerande utöka sina Norden-kunskaper på språk- och kulturkurser och konferenser för elever.

Stipendier bör ansökas om innan själva utbytet eller resan. I efterhand inskickade ansökningar tas inte emot. Stipendierna är endast till för resor till andra nordiska länder. Endast skolor/elever/lärare som är bosatta i Finland kan ansöka om våra stipendier. Bidragen omfattar inte yrkeshögskolor och universitet. Besluten om bidragen fattas efter mars, då vi fått en bekräftad budget för året. Före detta kan vi inte svara på förfrågningar om bidragsbeslut. Ifall ansökan avser tiden januari-mars, betalas beviljade bidrag i efterskott. Pohjola-Nordens stipendiemedel beviljas av Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsinstruktioner för enskilda stipendier finns i skild bilaga på varje stipendiums introduktionssida.