Om Norden i Skolan

 

Undervisningsmaterial

Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder unika möjligheter att arbeta med ämnesområdena ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’ i ett nordiskt perspektiv. Du hittar dessutom en mängd undervisningsmaterial.
Undervisningsplattformen riktar sig till grundskolan och gymnasiala utbildningar. 

 

Hitta en vänklass

Genom Norden i Skolan har du möjlighet för att få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land. En vänklass-relation öppnar upp för en massa spännande möjligheter - både professionellt, kulturellt och socialt. Många elever kommer att upptäcka värdet av de gemensamma nordiska språken och kulturen när de själva får möjlighet att uppleva det.

  • Hitta en vänklass HÄR.

Kontakt

 

Norden i Skolen.org utvecklas och administreras av Föreningarna Nordens Förbund i nära samarbete med Nordisk Språkkoordination och de nationella Föreningarna Norden. I styrgruppen för Norden i Skolen.org sitter representanter från hela Norden med utbildningsbakgrund och kompetens inom grannspråksdidaktik och e-inlärning. Det breda nätverket ger plattformen en hög professionell kvalitet och bred nordisk förankring.

Mer information om vem du kan vara i kontakt med hittar du HÄR.