Elever i klassrum
Bild: Yadid Levy/norden.org


Skolverksamhet


Nordiskt samarbete inom skolverksamheten och utbytesprogrammen har länge varit en viktig del av Pohjola-Nordens verksamhet. Via Pohjola-Norden deltar varje år tusentals elever och lärare i nordiska utbytesprogram. Utöver utbytesprogrammen erbjuder Pohjola-Norden hjälp och samarbete till studerande, skolor och lärare i form av olika seminarier, konferenser, besök, resebidrag, bokpris och undervisningsmaterial.

Om den aktuella skolverksamheten får du bäst info i  Pohjola-Norden koulussa/i skolan -Facebook-gruppen. Häng med!