Förbundsstyrelsen 2018 - 2019

 

Katri Kulmuni, ordförande
Maarit Feldt-Ranta, viceordförande

Hannu Alatalo (Paula Mikkola)
Karolina Lång (Hanna-Marilla Zidan)
Eeva Tuokko (Riitta Cederqvist)
Gun Jakobsson (Pertti Kinnunen)
Sirpa Korhonen (Seppo Kotaniemi)
Silja Borgarsdóttir Sandelin (Christel Liljeström)
Juhani Lönnroth (Johan Strang)
Heikki Pakarinen (Matti Erävala)
Ari Laitinen (Leena Kortesalo) 
 

 

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)

Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

Kommittén för skola och bibliotek 

Samhällsansvarsdelegation (ordf. Simo Rundgren)

         Fackliga kommittén (ordf Maarit Feldt-Ranta)

         Pohjola-Nordens näringslivsutskott
         (ordf Simo Rundgren)

         Rådgivningskommittén (ordf Anne-Mari Virolainen)

         Nordjobb-kommittén (ordf Max Jansson)

 

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Heikki Pakarinen)
Östra Finland (ordf Sirpa Korhonen)
Centrala Finland (ordf Leena Lusa)
Västra Finland (ordf Ari Laitinen)
Norra Finland (ordf Hannu Alatalo)