Förbundsstyrelsen 2019 - 2021

 

Ordförande
Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Styrelses medlemmar och ersättare

Matti Erävala (Antti Paloneva)

Veera Hellman (Emilia Granqvist) PNN/PNU

Sirpa Korhonen (Paula Mikkola)

Leena Lusa (Riitta Cederqvist)

Juhani Lönnroth (Johan Strang)

Mikko Ollikainen (Christel Liljeström)

Heikki Pakarinen (Mia Heijnsbroek-Wirén)

Ulrica Taylor (Pertti Kinnunen)

Britta Wiander (Sami Heinonen)

 

Utskotten 

 

Kommittén för förtjänsttecken (ordf Larserik Häggman)

Kommittén för skola och bibliotek 

Kommittén för kommunikation och marknadsföring
(ordf Sirpa Korhonen)

 

Regionkommittéer:
Södra Finland (ordf Heikki Pakarinen)
Östra Finland (ordf Sirpa Korhonen)
Centrala Finland (ordf Leena Lusa)
Österbotten
Egentliga Finland och Satakunta
Norra Finland (ordf Hannu Alatalo)