Tidningsannonser

 

Försäljning av annonsutrymme
Susanna Puisto
044 735 772
susanna.puisto@pohjola-norden.fi

 

Leverans av annonsmaterial
Annonsmaterialet levereras som en tryckfärdig PDF-fil per e-post till Pohjola-Norden. 

 

Upplaga 
8 500 st.
 

Material- och publiceringstidtabell 2019
1/2019: materialdag 8.2 utkommer i mars.
2/2019: materialdag 16.8 utkommer i oktober.
 

Annulleringar och reklamationer
Annulleringar av bokade annonsplatser bör göras senast vid tidningens materialdag. Reklamationer bör göras skriftligt inom 14 dagar efter att tidningen utkommit.