PN-tidningen

 

PN-tidningen är en tvåspråkig tidning som är riktad till medlemmar, samarbetsparter och alla nordiskt intresserade. Tidningen erbjuder synvinklar på nordiska fenomen, händelser och institutioner och förmedlar information om nordisk kultur.

Tidningen som utkommer två gånger i året postas automatiskt till alla Pohjola-Nordens medlemmar och samarbetsparter. Pohjola-Nordens centralförbund ansvarar för tidningens redigering. 

Här kan du läsa tidigare nummer av PN-tidningen.

 


Tidningens redaktion och basinformation

 

Pohjola-Norden rf
Fredriksgatan 61 A 11
00100 Helsingfors
lehti@pohjola-norden.fi

 

Chefredaktör
Michael Oksanen
0400 795 235
michael.oksanen@pohjola-norden.fi

 

Redaktionssekreterare
Eeva Niskanen
045 260 2994
eeva.niskanen@pohjola-norden.fi

 

Annonsera i PN-tidningen!

Man kan köpa annonser i PN-tidningen.

Mera information on annonser

 

Tidningens produktion
Unionimedia

 

Upplaga
9 000 st.

 

ISSN-nummer
1456-7644

 

Publiceringstidtabell 2017
1/2017 utkommer 10.3
2/2017 utkommer 15.9