Susan Neffling
Yhteystiedot (sv)

Projektkoordinator
Medlemsärenden och kommunikation
044 733 5773
susan.neffling@pohjola-norden.fi