Markus Lyyra
Yhteystiedot (sv)

Projektledare
Intressebevakning, Informationstjänsten Info Norden,
gränshindersarbete i Norden
+358 (0)44 733 5776
markus.lyyra@pohjola-norden.fi