Asko Pietarila
Yhteystiedot (sv)

Projektledare
Folkverkstan-projekt
Medlems- och regionverksamhet
050 549 6444
asko.pietarila@pohjola-norden.fi