Informationstjänst Hallå Norden

 

Pohjola-Norden administrerar även över Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst Hallå Norden i Finland. Hallå Nordens uppgift är att förbättra privatpersoners möjligheter att fritt röra sig från ett nordiskt land till ett annat genom att erbjuda rådgivning och kartlägga de problem och nordiska gränshinder som privatpersoner stöter på då de rör sig över de nordiska ländernas gränser.

Tjänsten erbjuder mångsidig information om till exempel pensioner, beskattning, studie- och arbetsmöjligheter, social trygghet samt arbetslöshetsersättning och stipendier överallt i Norden. Vid behov hänvisas personen till rätt myndighet.

 

www.haloopohjola.fi
haloo@pohjola-norden.fi
09 454 20818