Näringslivssamarbete

 

Pohjola-Nordens näringslivs-samarbete erbjuder företag en chans att stärka sitt kunnande inom nordiskt samarbete. Pohjola-Norden erbjuder alltid en unik, för företaget anpassad helhet, som betjänar företaget på bästa möjliga sätt. 

Därtill erbjuds partners en möjlighet att delta i föreläsningar och seminarier som ordnas av Pohjola-Norden. Dessa evenemangs mening är att öppna det nordiska samarbetets olika former samt att fundera på utmaningar och möjligheter i samband med samarbete i den allt mer globaliserande världen.

Näringslivssamarbetet i Pohjola-Norden stöds av ett eget utskott, som består av betydliga aktörer inom branschen. Utskottets uppgift är att identifiera sektorns aktuella frågor och föra en lösningsinriktad diskussion om dem, samt att göra öppningar för att förstärka samarbetet.