Fackföreningssamarbete

 

Fackföreningsrörelsen har i de nordiska länderna långa och ärofulla traditioner. Typiska drag för de nordiska ländernas arbetsmarknadsmodeller är kollektiva förhandlingsstrukturer, en hög organisationsgrad samt starka arbetstagarföreningar. Dessa har alla varit viktiga faktorer bakom de nordiska ländernas framgång. 

De finländska fackförbunden idkar ett brett samarbete med sina nordiska systerföreningar. Pohjola-Nordens fackliga kommitté samlar ihop finländska fackförbund för att diskutera och utveckla fackföreningsrörelsens nordiska samarbete i Finland.